Påmeld./K-opsett Bakkebyturneringa 2018

Bakkebyturneringa 2018 K-oppsett

Årets turnering er under forberedelse, velkommen til å delta hos oss.

Her legger vi ut kampoppsett og påmeldinger fortløpende.. De nærmeste lag må regne med å spille både fredag og en dag til.. Ellers så spiller vi klassene ferdig på en dag, kampdag avhenger av antall påmeldinger i de forskjellige klassene og totalt på turneringa. Vi har som mål at i løpet av 6-7 timer, så skal lagene ha fått spilt sine 4 kamper..                                                                 

MEN: Det er jo en kabal som skal gå opp ...

Her kommer kampoppsettet for den 31. Bakkebyturnering etterhvert.

ENDRINGSLOGG: Kommet en endring i LG klassen, NIL 3 og BØS 2 har fått flyttet sin fredagskamp til søndag. I mygg klassen har NIL 2 og 3 byttet kamptidspkt mot Talvik.

* Er kommet noen få små endringer på kamptidspkt i noen kamper. Se særlig på smg klassen.. Men og andre.

* Kamp 112 og 117 Mini-Gutter er det endret noe på..

* Kamp 87 og 92 SMG er det forandret noe på.. Alle lag har fått 4 innl.kamper  


    VELKOMMEN TIL BAKKEBYTURNERINGA 2018


Påmeldinger ;


Mygg G               Minigutter                   Lillegutter       

Indre Kåfjord       Indre Kåfjord               Indre Kåfjord  

Nordreisa 1          Nordreisa 1                  Kaiskuru 

Nordreisa 2          Nordreisa 2                  Nordreisa 1

Nordreisa 3          Nordreisa 3                  Nordreisa 2

Nordreisa 4          Rotsundelv 1                Nordreisa 3

Talvik                  Rotsundelv 2                BØS 1                                       

Rotsundelv           BØS                             BØS  2

OSIL                                                        Talvik                                                                                                       

Skjervøy 1                                                Skjervøy  1           

Skjervøy 2                                                SKjervøy  2

BØS 1

BØS 2    

Manndalen 1

Manndalen  2    

                           


Smågutter       Jenter (J16)               Minijenter

Indre Kåfjord    Nordreisa 1                 Olderdalen 

Kaiskuru 1         Nordreisa 2                 Nordreisa 1

Kaiskuru 2         BØS                            Nordreisa 2 

Rotsundelv 1    Manndalen/Skibotn      Skjervøy

Rotsundelv 2                                       BØS 

Alta Gul                                              Manndalen 

Alta Blå

Nordreisa 1

Nordreisa 2

BØS 1

BØS 2


Lillejenter                     Småjenter                       Mygg Jenter

Olderdalen                      Nordreisa 1                      Nordreisa

Nordreisa                        Nordreisa 2                      Rotsundelv

Rotsundelv 1                    Nordreisa 3                     Skjervøy  1

Rotsundelv 2                    BØS 1                              Skjervøy  2

Kaiskuru                           BØS 2

BØS                                  Manndalen/Indre Kåfjord 

Manndalen/Indre Kåfjord  Skjervøy

Skjervøy 

________________________________________________________

KAMPOPPSETT FOR MINIGUTTER 8-10 ÅR

Fredag 02.11.18

K-nr   Kl                                  Lag

     1  15.32           Nordreisa 1     -  Nordreisa 2

     3  16.00           Nordreisa 3     -  Rotsundelv 1

     6  16.42           Rotsundelv 2   -  Nordreisa 1

     7  16.56           Rotsundelv 1   -  Nordreisa 2

   12  18.06           Nordreisa 3     -  Rotsundelv 2

Søndag 04.11.18

104    08.00           Nordreisa 1    -  Nordreisa 3

106    08.28           Nordreisa 2    -  Rotsundelv 2

107    08.42           Rotsundelv 1  -  BØS(Burfj/Øksfj/Sørøy G)

112    09.52           BØS               -  Indre Kåfjord

117    11.02           Nordreisa 3   -  Indre Kåfjord

124    12.40           BØS               -  Nordreisa 2

125    12.54           Indre Kåfjord -  Nordreisa 1

131    14.18           Rotsundelv 2  -  BØS

139    16.10           Indre Kåfjord  -  Rotsundelv 1

PREMIEUTDELING SØNDAG KL 16.51

NB;  Møt opp til kamp i god tid, vi kan komme til å ligge noe foran skjema..

--------------------------------------------------------------------------------- 


KAMPOPPSETT FOR MYGG JENTER 6-8 år

Fredag 02.11.18

K-nr    Kl                                      Lag    

    8    17.10        Skjervøy 2          -  Rotsundelv

  13    18.20        Skjervøy 2          -  Oksfj/Straumfj

Lørdag 03.11.18

  42      8.28        Nordreisa           -  Rotsundelv

  45      9.10        Oksfj/Straumfj   -  Nordreisa

  48      9.52        Skjervøy 1          -  Nordreisa

  51    10.34        Skjervøy 1          -  Skjervøy 2

  58    12.12        Nordreisa           -  Skjervøy 2

  63    13.22        Oksfj/Straumfj   -  Skjervøy 1

  71    15.14        Rotsundelv         -  Skjervøy 1

  79    17.06        Rotsundelv         -  Oksfj/Straumfj

PREMIEUTDELING LØRDAG KL 17.19

NB; Møt opp i god tid, det kan hende at vi bli å ligge noe foran skjema..

---------------------------------------------------------------------------- 


KAMPOPPSETT FOR MYGG GUTTER 6-8 ÅR

Fredag 02.11.18

K-nr    Kl                                      Lag

    2     15.46        Rotsundelv          -  Nordreisa 1

    9     17,24        Skjervøy 1           -  Rotsundelv

  10     17.38        Skjervøy 2           -  Nordreisa 3

  15     18.48        Skjervøy 2           -  Nordreisa 4

  16     19.02        Nordreisa 1         -  Skjervøy 1

Lørdag 03.11.18

  40     08.00    BØS 2 (Burfj/Øksfj/SørøyG)-  Nordreisa 2

  41     08.14        BØS 1                   -  Nordreisa 1

  43     08.42        Nordreisa 3          -  BØS 2

  44     08.56        Nordreisa 4          -  BØS 1

  47     09.38        Nordreisa 2          -  Indre Kåfjord

  49     10.06        Manndalen 1        -  Nordreisa 4

  52     10.48        Talvik                  -  Indre Kåfjord

  53     11.02        Manndalen 2        -  Skjervøy 1

  56     11.44        Talvik                  -  Manndalen 1

  57     11.58        Indre Kåfjord       -  Nordreisa 3

  59     12. 26       Skjervøy 2           -  BØS 2

  60     12.40        BØS 1                  -  Manndalen 2

  64     13.36        Manndalen 2        -  Rotsundelv

  65     13.50        Nordreisa 3          - Talvik

  66     14.04        Skjervøy 1           -  Nordreisa 2

  67     14.18        Indre Kåfjord       -  BØS 1

  68     14.32        Manndalen 1        -  Skjervøy 2

  72     15.28        Nordreisa 4          -  Manndalen 2

  76     16.24        Nordreisa 2          -  Talvik

  77     16.38        Rotsundelv           -  BØS 2

  78     16.52        Nordreisa 1          -  Manndalen 1

PREMIEUTDELING LØRDAG KL 17.19

NB; Møt opp i god tid, det kan hende at vi bli å ligge noe foran skjema..

……………………………………………………………………………………………………


KAMPOPPSETT FOR LILLEGUTTER 10-12 ÅR

Fredag 02.11.18

K-nr       Kl                                           Lag

    4       16.14         Nordreisa 2                -  Nordreisa 3

  20       19.58         BØS 1                         -  Skjervøy 1

  21       20.12         Skjervøy 2                  -  Nordreisa 2

  24       20.54         Skjervøy 1                  -  Nordreisa 1

  25       21.08         Nordreisa 3                 -  Skjervøy 2

  28       21.50         Nordreisa 1                 -  BØS 1 (Burfj/Øksfj/Sørøy G)

Søndag 04.11.18

105       8.14        BØS 2                      -  Nordreisa 2

111       9.38        Nordreisa 1             -  Indre Kåfjord

115     10.34        Kaiskuru                  -  Nordreisa 1

116     10.48        Indre Kåfjord           -  BØS 1

122     12.12        Indre Kåfjord           -  Kaiskuru

123     12.26        BØS 2                      -  Talvik

128     13.36        BØS 1                      -  Kaiskuru

129     13.50        Skjervøy 2               -  BØS 2

130     14.04        Talvik                      -  Nordreisa 3

137     15.42        Skjervøy 1               -  Indre Kåfjord

141     16.38        Nordreisa 3              - BØS 2

142     17.06        Kaiskuru                  -  Skjervøy 1

144     17.34        Talvik                      -  Skjervøy 2

147     18.16        Nordreisa 2              -  Talvik

PREMIEUTDELING KL 16.51 SØNDAG. Det selv om ikke alle kampene er spilt.

NB; Møt opp i god tid, det kan hende at vi bli å ligge noe foran skjema..

…………………………………………………………………………………………

KAMPOPPSETT FOR LILLEJENTER 10-12 ÅR   

Fredag 02.11.18

K-nr       Kl                                            Lag

     5      16.28         Nordreisa                        -  Rotsundelv 1

    14       18.34       Skjervøy                          -  Rotsundelv 1

    19       19.44       Rotsundelv 2                    -  Skjervøy

    23       20.40       BØS(Burfj/Øksfj/Sørøy G) -  Nordreisa

Søndag 04.11.18

  109       09.10        BØS                                 -  Rotsundelv 2

  118       11.16        Rotsundelv 1                    -  BØS

  121       11.58        Kaiskuru                          -  Manndalen/Indre Kåfjord

  127       13.22        Kaiskuru                          -  Olderdalen

  134       15.00        Rotsundelv 2                    -  Kaiskuru

  135       15.14        Manndalen/Indre Kåfjord  -  Skjervøy

  136       15.28        Olderdalen                       -  BØS

  143       17.20        Olderdalen                       -  Rotsundelv 1

  145       17.48        Skjervøy                           -  Kaiskuru

  146       18.02        Nordreisa                          -  Manndalen/Indre Kåfjord

  148       18.30        Olderdalen                        -  Nordreisa

  149       18.44        Manndalen/Indre Kåfjord   -  Rotsundelv 2

PREMIEUTDELING 16.51 SØNDAG. Det selv om ikke alle kampene er spilt..

NB; Møt opp i god tid, det kan hende at vi bli å ligge noe foran skjema..

………………………………………………………………………………..


KAMPOPPSETT FOR MINI JENTER 8-10 ÅR

Fredag 02.11.18

K-nr     Kl                                                   Lag

   11     17.52        Nordreisa 1                     -  Skjervøy

   17     19.16        Skjervøy                         -  Nordreisa 2

   18     19.30        BØS(Burfj/Øksfj/Sørøy G)-  Nordreisa 1

   22     20.26        Nordreisa 2                     -  BØS

Lørdag 03.11.18

   39     07.46        Nordreisa 1                     -  Nordreisa 2

   46     09.24        Nordreisa 2                     -  Olderdalen

   50     10.20        Olderdalen                      -  Manndalen

   54     11.16        Manndalen                       -  Skjervøy

   55     11.30        Olderdalen                       -  BØS

   61     12.54        Skjervøy                           -  Olderdalen

   62     13.08        Nordreisa 1                       -  Manndalen

   73     15.42        Manndalen                        -  BØS

PREMIEUTDELING KL 17.19 LØRDAG.

NB; Møt opp i god tid, det kan hende vi bli å ligge noe foran skjema..

…………………………………………………………………………………….


KAMPOPPSETT FOR SMÅJENTER 13-14 ÅR

Fredag 02.11.18

K-nr     Kl                                                   Lag

  26     21.22          Nordreisa 1                       -  Nordreisa 3

  29     22.04          Nordreisa 3                       -  Nordreisa 2

  32     22.46          BØS 1(Burfj/Øksfj/Sørøy G)- Nordreisa 1

  33     23.00          BØS 2                                -  Nordreisa 3

  35     23.28          BØS 1                                -  Nordreisa 2

Søndag 04.11.18

108     08.56           Nordreisa 2                       -  BØS 2

110     09.24           BØS 2                               -  Skjervøy

113     10.06           Nordreisa 1                       -  Manndalen/Indre Kåfjord

114     10.20           Skjervøy                           -  BØS 1

119     11.30           Manndalen/Indre Kåfjord   -  BØS 2

120     11.44           Skjervøy                           -  Nordreisa 1

126     13.08           Manndalen/Indre Kåfjord   -  BØS 1

132     14.32           Nordreisa 3                        -  Skjervøy

133     14.46           Nordreisa 2                        -  Manndalen/Indre Kåfjord

138     15.56 B-fin   Nr 3 i serien                       -  Nr 4 i serien

140     16.24 Finale Nr 1 i serien                       -  Nr 2 i serien

PREMIEUTDELING KL 16.51 SØNDAG.

NB; Møt opp i god tid, vi kan komme til å ligge noe foran skjema..

………………………………………………………………………………


KAMPOPPSETT FOR JENTER

Fredag 02.11.18

K-nr     Kl                                                          Lag

  32      22.32             Nordreisa 1                        -  Nordreisa 2

  37      23.50             Nordreisa 2                        -  Nordreisa 1

Lørdag 03.11.18

  82      18.16             Nordreisa 1                        -  Manndalen/Skibotn

  86      19.12             Manndalen/Skibotn               Nordreisa 2

  89      19.54             Nordreisa 2                        -  BØS(Burfj/Øksfj/Sørøy G)

  91      20.22             BØS                                   -  Manndalen/Skibotn

  95      21.18             BØS                                   -  Nordreisa 1

  99      22.14             Manndalen/Skibotn             -  BØS

101      22.42 B-finale Nr 3 i serien                       -  Nr 4 i serien

103      23.10  FINALE  Nr 1 i serien                       -  Nr 2 i serien

PREMIEUTDELING UMIDDELBART ETTER FINALEN.

NB; Møt opp i god tid, vi kan komme til å ligge noe foran skjema..

………………………………………………………………………………


KAMPOPPSETT FOR SMÅGUTTER 13-14 ÅR

Fredag 02.11.18

K-nr     Kl                                                        Lag

  27     21.36                Nordreisa 2                      -  Rotsundelv 1

  30     22.18                Rotsundelv 2                    -  BØS 2(Burfj/Øksfj/Sørøy G)

  34     23.14                Rotsundelv 1                    -  BØS 1

  36     23.42                Nordreisa 1                      -  Rotsundelv 2

Lørdag 03.11.18

  69     14.46                Kaiskuru 2                        -  Rotsundelv 2

  70     15.00                Kaiskuru 1                        -  Nordreisa 2

  74     15.56                Rotsundelv 2                    -  Alta Blå

  75     16.10                Kaiskuru 2                        -  Nordreisa 1

  80     17.48                Nordreisa 2                       -  Alta Gul

  81     18.02                BØS 1                                -  Kaiskuru 1

  83     18.30                Alta Blå                             -  Kaiskuru 2

  84     18.44                BØS 1                                -  Indre Kåfjord

  85     18.58                Rotsundelv 1                      -  Kaiskuru 1

  87      19.26                   Nordreisa 1                             -  Alta Gul

  88     19.40                BØS 2                                 -  Kaiskuru 2

  90     20.08                Indre Kåfjord                      -  Nordreisa 2

  92     20.36                Alta Blå                              -  Nordreisa 1    

  93     20.50                Alta Gul                              -  Indre Kåfjord

  94     21.04                Kaiskuru 1                           -  BØS 2

  96     21.32                Indre Kåfjord                      -  Rotsundelv 1

  97     21.46                BØS 2                                  -  Alta Blå

  98     22.00                Alta Gul                               -  BØS 1

100     22.28 B-finale    Nr 3 i serien                         -  Nr 4 i serien

102     22.56 FINALE     Nr 1 i serien                          -  Nr 2 i serien

PREMIEUTDELING KL 23.23

NB; Møt opp i god tid, vi kan komme til å ligge noe foran skjema...

                                                  

 

   
   


     

     

Vi takker vår hovedsponsor -og ikke minst ALLE ANDRE SPONSORER, for at de støttet Bakkebyturneringa i 2017. Velkommen å være med som medspiller også i 2018 :-)

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Gudrun | Svar 31.10.2018 11.30

Ka regnes som god tid før en kamp?

per steinar andreassen | Svar 03.10.2018 18.05

Når?

Lill | Svar 05.11.2017 13.26

Kjempe trivelig turnering! Men lurer litt på hvorfor ikke myggene kam spille samtidig to kamper på hver sin halvdel av hallen? Det er jo svær bane å løpe på

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

31.10 | 11:30

Ka regnes som god tid før en kamp?

...
03.10 | 18:05

Når?

...
05.11 | 13:26

Kjempe trivelig turnering! Men lurer litt på hvorfor ikke myggene kam spille samtidig to kamper på hver sin halvdel av hallen? Det er jo svær bane å løpe på

...
03.11 | 18:43
BAKKEBY IK velkommen har mottatt 42
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE