Påmeld./K-opsett Bakkebyturneringa 2017

Bakkebyturneringa 2017 K-oppsett

Årets Jubileumsturnering er under forberedelse, velkommen til å delta hos oss.

Her legger vi ut kampoppsett og påmeldinger fortløpende.. De nærmeste lag må regne med å spille både fredag og en dag til.. Ellers så spiller vi klassene ferdig på en dag, kampdag avhenger av antall påmeldinger i de forskjellige klassene og totalt på turneringa. Vi har som mål at i løpet av 6-7 timer, så skal lagene ha fått spilt sine 4 kamper..                                                                 

MEN: Det er jo en kabal som skal gå opp ...

ENDRINGSLOGG;  Nå er oppsettet ferdig, men kan komme endringer. Følg med!!

27/10 kl 20. Endrede tidspkt på kamper fredagskveld og søndagsettermiddag + at kampene i lillegutteklassen er endret noe..

K-nr 14 Mygg Gutter. der spiller nå NIL 3 mot SIK 2, i stedet for NIL 2..     


Trikse show med Tobias Brandal Busæt er:

Lørdag kl 16.51 Trikseskole tider: 10.30 til 11.30: Myggspillerne     11.45-13.00 : Minispillerne  13.15-14.00 : Små-gutte/-jente spillerne         

Søndag kl 15.35 Trikseskole tider : 10.30-11.15 Lillegutter  11.30-12.15 Lillejenter og Mygg Jenter   12.30-13.15 Guttespillere     

  

KAMP: Arrangør vs Trenere/Lagledere

Lørdag kl 15.00 Kamp nr 66

 En bruker 5 spillere, keeper inkludert.. Det må hele tiden være minst to damer/ jenter på banen.  Det kan bare være EN spiller fra hver deltakende idrettslag/ idrettsklubb på banen, et lag/en klubb kan altså bare til enhver tid ha en spiller med på banen..  Arrangør oppnevner dommer.  Ved uavgjort til slutt avgjøres det ved "is-hockey" straffer. 2 til hver.

 

SMÅGUTTER: Kampoppsett Bakkebyturneringa 2017  

Alta 1 - Alta 2 - Nordreisa 1 -Nordreisa 2 - Nordreisa 3 - Nordreisa 4 - Kaiskuru 1 - Kaiskuru 2 - Rotsundelv - Indre Kåfjord

Fredag 3/11 -17

K-nr    Kl      Pulje                    Lag

 21a    20.26    1    Nordreisa 1    - Nordreisa 3

 23      21.08    2    Nordreisa 2    - Nordreisa 4

 26      21.50    2    Nordreisa 4    - Rotsundelv

 28      22.18    1    Nordreisa 3     - Alta 1

 31      23.00    2    Nordreisa 2     - Alta 2   

 32      23.14    1    Nordreisa 1     - Alta 1

Lørdag 4/11 -17

64      14.32    2    Alta 2              - Rotsundelv 

65      14.46    1    Kaiskuru 2        - Nordreisa 3  

74      17.48    2    Alta 2              - Kaiskuru 1      

75      18.02    1    Kaiskuru 2        - Nordreisa 1

78      18.44    2    Kaiskuru 1        - Nordreisa 2

79      18.58    2    Nordreisa 4       - Alta 2

80      19.12    1    Alta 1               - Indre Kåfjord

83      19.54    1    Indre Kåfjord    - Kaiskuru 2

85      20.22    2    Kaiskuru 1         - Nordreisa 4

87      20.50    1    Alta 1                - Kaiskuru 2

88      21.04    2    Rotsundelv         - Nordreisa 2

89      21.18    1    Nordreisa 3        - Indre Kåfjord

92      22.00    2    Rotsundelv         - Kaiskuru 1

95      22.42    1    Indre Kåfjord      - Nordreisa 1

97     23.10 FINALE Nr 1 pulje 1    - Nr 1 pulje 2

    (Beste 3'er i de to puljene blir nr 3...og får dermed også premie)

         23.25          Premieutdeling

     


LILLEGUTTER; Kampoppsett Bakkebyturneringa 2017  

Storelva 06  -  Nordreisa 1  -  Nordreisa 2  -  Nordreisa 3  -  Nordreisa 4  -  Indre Kåfjord - Manndalen - Talvik - Burfjord/Øksfjord/Sørøy Glimt (BØS) - Rotsundelv

Fredag 3/11 -17

K-nr      Kl                           Lag

   16       19.16   Rotsundelv      - Nordreisa 3

   19       19.58   Rotsundelv      - Nordreisa 2

   21b      20.40  Nordreisa 3      - Nordreisa 2 

Søndag 5/11 -17  

   98        08.00   Nordreisa 1    - Nordreisa 4

   99        08.14   Nordreisa 3    - Storelva

 102        08.56   Nordreisa 2     - Storelva

 105        09.38   Nordreisa 4     - IKIL

 106        09.52   Talvik             - Nordreisa 1

 109        10.34   Storelva          - MUIL

 110        10.48   Nordreisa 1     - BØS

 111        11.02   Indre Kåfjord  - Nordreisa 1

 115        11.58   MUIL               - Rotsundelv

 117        12.26   BØS                 - Talvik

 119        12.54   Storelva          - Rotsundelv

 122a      13.36   IKIL                 - BØS

 122b      13.50   Nordreisa 2     - MUIL

 125        14.32   Talvik             - IKIL

 126        14.46   BØS                - Nordreisa 4 

 132        16.10   Nordreisa 4     - Talvik 

 137        17.34   MUIL               - Nordreisa 3

              16.51   Premieutdeling ..selv om det er en kamp i klassen etterpå..

 

 
GUTTER; Kampoppsett Bakkebyturneringa 2017    

Nordreisa 1  -  Nordreisa 2  -  Nordreisa 3 - BØS 1 - BØS 2 - Skarp

Fredag 3/11 -17

K-nr       Kl                           Lag

   29         22.32   Nordreisa 1     - Nordreisa 2

  31         23.00   Nordreisa 1     - Nordreisa 3

  33         23.28   Nordreisa 2     - Nordreisa 3

Søndag 5/11 -17

113         11.30   BØS 2              - BØS 1

118         12.40   Skarp              - Nordreisa 1

123         14.04   BØS 1              - Skarp

129         15.28   BØS 2              - Skarp

134         16.38   Nordreisa 2      - BØS 1

136         17.20   Nordreisa 3      - BØS 2

140         18.16   BØS 2               - Nordreisa 2

141         18.30   Skarp               - Nordreisa 3

142         18.44   BØS 1               - Nordreisa 1

144         19.12 Finale  1'er serie - 2'er serie

               Premieutdeling umiddelbart etter finalen

   


MINIGUTTER; Kampoppsett Bakkebyturneringa 2017    

Indre Kåfjord - Nordreisa 1 - Nordreisa 2 - Nordreisa 3 - Nordreisa 4 - Sørøy Glimt - Burfjord - Rotsundelv - Skjervøy 1 - Skjervøy 2

Fredag 3/11 -17

K-nr      Kl                            Lag

    2         16.00  Nordreisa 2     - Nordreisa 3

    3         16.14  Nordreisa 1     - Nordreisa 4

    7         17.10  Nordreisa 3     - Rotsundelv

  10         17.52  Nordreisa 1     - Skjervøy 1

  11         18.06  Skjervøy 2       - Nordreisa 2

  17         19.30  Skjervøy 1       - Nordreisa 4

  18         19.44  Skjervøy 2       - Rotsundelv

Lørdag 4/11 -17

  36          08.00  Sørøy Glimt    - Nordreisa 3

  37          08.14  Rotsundelv     - Nordreisa 2

  44          09.52  Burfjord         - Nordreisa 1

  45          10.06  Nordreisa 4    - Indre Kåfjord

  49          11.02  Indre Kåfjord  - Burfjord

  51          11.30  Nordreisa 2     - Sørøy Glimt

  55          12.26  Skjervøy 1       - Indre Kåfjord

  56          12.40  Nordreisa 4      - Burfjord

  61          13.50  Nordreisa 3      - Skjervøy 2

  62          14.04  Burfjord           - Skjervøy 1

  63          14.18  Rotsundelv       - Sørøy Glimt

  69          15.42  Indre Kåfjord    - Nordreisa 1

  72          16.24  Sørøy Glimt      - Skjervøy 2

                16.51  Premieutdeling

 

 

LILLEJENTER; Kampoppsett Bakkebyturneringa 2017  

Kåfjord 1 - Kåfjord 2 -  Nordreisa 1 - Nordreisa 2 - BØS 1 -    BØS 2

Søndag 5/11 -17

K-nr     Kl                             Lag

100      08.28   BØS 2                 - Nordreisa 1

101      08.42   BØS 1                 - Nordreisa 2

103      09.10   Nordreisa 1         - BØS 1

104      09.24   Nordreisa 2         - BØS 2

107      10.06   BØS 1                  - Kåfjord 2

108      10.20   Nordreisa 2          - Kåfjord 1

114      11.44   Kåfjord 2             - BØS 2

116      12.12   Kåfjord 1             - BØS 1

124      14.18   BØS 2                  - Kåfjord 1

130      15.42   Kåfjord 1             - Nordreisa 1

131      15.56   Kåfjord 2             - Nordreisa 2

133      16.24   Nordreisa 1          - Kåfjord 2

           16.51   PremieutdelingMYGG GUTTER 6-8; Kampoppsett Bakkebyturneringa 2017    

Manndalen - Sørøy Glimt - Burfjord - Rotsundelv - Skjervøy 1 - Skjervøy 2 -Indre Kåfjord - Nordreisa 1 - Nordreisa 2 - Nordreisa 3 - OSIL

Fredag 3/11 -17

K-nr    Kl                               Lag   

     4       16.28  Oksfj/Straumfj  - Nordreisa 3

     8       17.24  Skjervøy 1         - Nordreisa 2

     9       17.38  Skjervøy 2         - Rotsundelv

   13       18.34  Nordreisa1         - Skjervøy 1

   14       18.48  Skjervøy 2          - Nordreisa 3

   15       19.02  Rotsundelv         - Oksfj/Straumfj

Lørdag 4/11 -17

   38       08.28  Nordreisa 3        - Sørøy Glimt

   39       08.42  Oksfj/Straumfj  - Nordreisa 2

   41       09.10  Rotsundelv        - Sørøy Glimt

   42       09.24  Nordreisa 2        - Burfjord

   43       09.38  Nordreisa 1        - Manndalen

   46      10.20   Sørøy Glimt        - Indre Kåfjord

   48      10.48   Manndalen          - Burfjord

   50      11.16   Nordreisa 3         - Indre Kåfjord

   53       11.58  Burfjord              - Nordreisa 1

   54       12.12  Manndalen          - Oksfj/Straumfj

   58       13.08  Sørøy Glimt         - Skjervøy 2

   59       13.22  Indre Kåfjord       - Nordreisa 1

   60       13.36  Skjervøy 1           - Manndalen

   70       15.56  Indre Kåfjord       - Rotsundelv

   71       16.10  Burfjord              - Skjervøy 1

   73       16.38  Nordreisa 2          - Skjervøy 2

              16.51 Premieutdeling   

 

  

MYGG JENTER 6-8; Kampoppsett Bakkebyturneringa 2017

Burfjord - Skjervøy - Nordreisa 1 - Nordreisa 2 - Manndalen

Fredag 3/11 -17

K-nr      Kl                                      Lag

     5     16.42   Nordreisa 1                - Nordreisa 2

Søndag 4/11 -17

  112     11.16   Manndalen                 - Burfjord

  120     13.08   Burfjord                     - Skjervøy

  121     13.22   Manndalen                 - Nordreisa 1

  127     15.00   Nordreisa 1                - Burfjord

  128     15.14   Skjervøy                     - Manndalen

  135     17.06   Nordreisa 2                 - Manndalen

  138     17.48   Burfjord                     - Nordreisa 2

  139     18.02   Skjervøy                     - Nordreisa 1

  143     18.58   Nordreisa 2                 - Skjervøy

            16.51   Premieutdeling ..selv om det er kamper i klassen etterpå..

            

 

  

MINIJENTER; Kampoppsett Bakkebyturneringa 2017

Olderdalen - Nordreisa 1 - Nordreisa 2 - Rotsundelv

Siden det er kun 4 lag i klassen, så blir hvert lag og møte en mots. to gang.

Fredag 3/11 -17

K-nr      Kl                                       Lag

     1      15.46   Nordreisa 1                - Nordreisa 2

     6      16.56   Rotsundelv                 - Nordreisa 1

   12      18.20   Nordreisa 2                 - Rotsundelv

Lørdag 4/11 -17

   40       08.56   Rotsundelv                 - Nordreisa 2

   47       10.34   Olderdalen                 - Nordreisa 1

   52       11.44   Nordreisa 2                 - Olderdalen

   57       12.54   Nordreisa 1                 - Olderdalen

   67       15.14   Olderdalen                  - Rotsundelv

              16.51  Premieutdeling

 


SMÅJENTER: Kampoppsett Bakkebyturneringa 2017

Manndalen 1 - Manndalen 2 - Nordreisa 1 - Nordreisa 2 - Nordreisa 3 - Nordreisa 4 - BØS (Burfj./Øksfj./Sørøy Glimt) - Skjervøy

Fredag 3/11 -17

K-nr        Kl                                       Lag

  20          20.12   Skjervøy                   - Nordreisa 1

  22          20.54   Nordreisa 3               - Nordreisa 4

  24          21.22   Nordreisa 4               - Skjervøy

  25          21.36   Nordreisa 1               - Nordreisa 2

  27          22.04   Nordreisa 2               - Nordreisa 3

Lørdag 4/11 -17

  68          15.28   BØS                          - Nordreisa 2

  76          18.16   Manndalen 1             - Nordreisa 1

  77          18.30   Manndalen 2             - BØS

  81          19.26   Manndalen 1             - Skjervøy

  82          19.40   Manndalen 2             - Nordreisa 3

  84          20.08   BØS                          - Nordreisa 4

  86          20.36   Nordreisa 3               - Manndalen 1

  90          21.32   Nordreisa 1               - Manndalen 2

  91          21.46   Skjervøy                   - BØS

  93          22.14   Nordreisa 2               - Manndalen 1

  94          22.28   Nordreisa 4               - Manndalen 2

  96 Finale 22.56  Nr 1 i serien           - Nr 2 i serien

      (Nr 3 i serien blir nr 3 og får også premie..)

                23.25  Premieutdeling

     


KAMPDAGER :

* NB! Noen lag vil også få kamper på fredag 3.nov.

Guttelagene spiller søndag 5.nov. * 

Småguttelagene spiller lørdag 4.nov.*

Småjentelagene spiller lørdag 4.nov.*

Lilleguttene spiller søndag 5.nov.*

Lillejentene spiller søndag 5.nov.

Miniguttene 8-10 spiller lørdag 4.nov.*

Minijentene 8-10 spiller lørdag 4.nov.*

Mygg gutter 6-10 spiller lørdag 4.nov.*

Mygg jenter 6-10 spiller søndag 5.nov.*

Kampoppsettet er nå ferdig.... 


 


    VELKOMMEN TIL BAKKEBYTURNERINGA 2017


                                                       

   


Vi takker vår hovedsponsor -og ikke minst ALLE ANDRE SPONSORER, for at de støtter Bakkebyturneringa 2017

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Lill | Svar 05.11.2017 13.26

Kjempe trivelig turnering! Men lurer litt på hvorfor ikke myggene kam spille samtidig to kamper på hver sin halvdel av hallen? Det er jo svær bane å løpe på

Kai Øystein Olsen | Svar 03.10.2017 21.38

Du melder på lag ved å sende en mail til kaiool@hotmail.com.
Se for øvrig invitasjonen som står på en annen side her..
Mvh Bakkebyturneringa 2017

Bjørn a olse | Svar 19.09.2017 20.54

Er det her du melder på lag?

Kai Øystein Olsen 03.10.2017 21.40

Send påmelding på mail til kaiool@hotmail.com
Mvh Bakkebyturneringa 2017

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.11 | 13:26

Kjempe trivelig turnering! Men lurer litt på hvorfor ikke myggene kam spille samtidig to kamper på hver sin halvdel av hallen? Det er jo svær bane å løpe på

...
03.10 | 21:40

Send påmelding på mail til kaiool@hotmail.com
Mvh Bakkebyturneringa 2017

...
03.10 | 21:38

Du melder på lag ved å sende en mail til kaiool@hotmail.com.
Se for øvrig invitasjonen som står på en annen side her..
Mvh Bakkebyturneringa 2017

...
19.09 | 20:54

Er det her du melder på lag?

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE